Home / Artcam Tutorial / The Toolpath Options artcampro

The Toolpath Options artcampro

Intoduction.

Có nhiều quy trình gia công trên ArtcCAM dành cho relief. Thiết lập máy và các lệnh gia công có thể thực hiện từ bảng lệnh Toolpaths ở phần Assistant. Những lệnh và chu trình gia công sẽ được lưu lại trong file mô hình và dễ dàng hiệu chỉnh sau đó. Tùy loại máy mà bạn có thể xuất ra nhiều post processed tùy theo bộ điều khiển tương ứng.

Quy trình gia công hình nổi

gff1 Xác định Material Setup tương ứng cho relief.

  •  Xuất đường chạy dao tương ứng.
  • Mô phỏng đường chạy dao để xem thực tế quy trình gia công.
  •  Lưu file artcam cả mô hình và quy trình gia công..
  •  Xuất chương trình gia công tương ứng với chương trình gia công.
  • Chọn tab toolpath.

Phần Toolpaths sẽ gồm 4 phần riêng biệtToolpath Operations, 2D Toolpaths, 3D Toolpaths, and Toolpath Simulation.

Khi một đường gia công được tạo, nó sẽ hiển thị ở vùng phía trên, gồm tên sẽ được hiển thị trên đó.

Từ đó những tên này có thể được chọn để mô phỏng hoặc hiệu chỉnh nó.

Vùng 2D toolpaths gồm các lệnh để tạo đường chạy dao 2D  trực tiếp từ vector.

Vùng 3D toolpath gồm các lệnh dể tạo đường chạy dao để gia công cho các hình nổi 3D relief.

Vùng Toolpath Simulation  dùng để mô phỏng các đường chạy dao và xem quá trình cắt vật liệu.

 

gff2

 

Cần phải hiệu chỉnh gốc của mô hình theo đúng gốc gia công của máy khi gia công, bạn có thể hiệu chỉnh thông qua biểu tượng

AssistantModelSet Model Position.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *