Home / Artcam Tutorial / Extrude, Spin, Turn, 2 Rail artcampro

Extrude, Spin, Turn, 2 Rail artcampro

Tổng quan.

Extrude, Spin,Turn, and Two Rail Sweep là các lệnh thường dùng để tạo reliefs với tiết diện được quét dọc theo vectors.

npp1

Extrude Relief

Một extruded relief được tạo bởi cách dùng 2 hay nhiều vectors. relief tạo từ cách quét biên dạng theo start profile vector dọc theo drive curve vector.  Và nếu có thì người ta cũng có thể thêm tiết diện ở cuối end profile vector để tạo hình dạng quét thay đổi.

Ví dụ về Curve Extrude

 

  • Tạo New Model với kích thước 25mm x 25mm và độ phân giải resolution 1078 x 1078 với gốc tại tâm.

npp2

Trong ví dụ này đường dẫn được tạo từ nửa hình tròn và được hiệu chỉnh các node.

 

  • Tạo đường tròn với bán kính – radius 7 tại X 0 Y 0.
  • Nhấp N (Node editing) và bỏ nửa phần ở dưới.

Đường dẫn này xác định vị trí của relief.

 

Tiết diện đầu và cuối cần phải tạo để tạo hình nổi.

 

pin Relief

Spin relief dùng để tạo hình nổi tròn xoay.  Tiết diện sẽ quay quanh điểm bắt đầu của nó

Turn Relief

Lệnh Turn dùng xoay đối tượng quanh nó để tạo hình nổi. trục xoay được lấy từ hai điểm là điểm đầu và điểm cuối của vector.

Two Rail Sweep

 

Two Rail Sweep giúp cung cấp các công cụ relief mạnh mẽ với nhiều tùy chọn. nó có thể dùng nhiều đường dẫn và tiết diện.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *